Mbledhja e mollës së egër ka filluar për sezonën e vitit 2018, të gjithë fermerët e interesuar kanë mundësinë të mbledhin dhe ti shesin produktet e tyre.

Jeni të mirë se ardhur.