Mbledhja e mollës së egër ka filluar për sezonën e vitit 2018, të gjithë fermerët e interesuar kanë