Kaç është një variatet malor I cili mund të gjidet në Europ Amerik dhe Azi.

Është një shkurre që normalisht varion nga lartësia 1-5 metra (3.3-16.4 ft), ndonse ndonjëherë mund të përplasë më shumë në kurora të pemëve më të larta. Rrjedhat e saj janë të mbuluara me thumba të vogla, të mprehta dhe të ngjitura, të cilat e ndihmojnë atë në ngjitje. Gjethet janë të mprehta, me 5-7 fletëpalosje.