Lule Shqerre është një specie e përbashkët evropiane e familjes Asteraceae, shpesh konsiderohet si specie arketipale.

Shumë bimë të lidhura gjithashtu ndajnë emrin “daisy”, kështu që për të dalluar këtë specie nga llojet tjera ajo ndonjëherë është e kualifikuar si margaritar i zakonshëm, margaritar ose margaritar anglez. Historikisht, ajo ka qenë e njohur Bellis perennisis me prejardhje në Evropën perëndimore, qendrore dhe veriore, por gjerësisht e natyralizuar në rajonet me klimë të butë përfshirë edhe Ameriken dhe Australin.