Manaferra është një klasë e madhe dhe e larmishme e bimëve që lulëzojn në familjen e trëndafilit, Rosaceae, nënfamiljë Rosoideae, me 250-700 lloje. Mjedra, manaferrat janë të zakonshme, gjerësisht të shpërndara anëtarë të kësaj klase. Shumica e këtyre bimëve kanë burime drurore me trung  si trëndafil.